2009

 

Tevékenységünk 2009-ben

Újonnan alakult szervezetként nem rendelkezünk anyagi bázissal, s a pályázati forrásokhoz sem juthattunk hozzá, ezért induló programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes kapcsolati tőkéjére építve végeztük.

PILOT programként a szervezetünknek otthont adó kerületben, Kispesten bekapcsolódtunk a havi rendszerességgel megtartott “Mi és Ők - Talentumklub” munkájába: a cigány családok számára szervezett kulturális programok szervezésébe, megvalósításába.

Emellett részt vettünk a kispesti önkormányzat felnőttképzési programjaiban, az iskolából kimaradt cigányasszonyok számára rendszeres korrepetálást tartottunk az alapvető írási és olvasási készségek elsajátítására.

Heti egy alkalommal nyitott tanácsadó napot tartottunk a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság munkatársaival közösen a társaság Bp. XIX. Kós Károly tér 1. alatt lévő irodájában.

(A tanácsadás keretében pedagógus, szociális munkás és szükség szerint egészségügyi dolgozó, ill. jogi szakmunkatárs bevonásával az egészséges életmódhoz, a továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz, a családok szociális problémáinak megoldásához szeretnénk tájékoztatást nyújtani lehetőségekről, pályázatokról, ügyintézésről stb.)

Bemutatkozó programként részt vettünk a XIX. kerületi “Mihály-napi búcsún”.(Külön sátorban a cigány hagyományos kultúrát és művészetet bemutató kiadványokkal, plakátokkal stb.)

Az Echo Tv-vel való együttműködésben valósítottuk meg a „Sorsfordító találkozások - Roma példaképek” című portréfilm-sorozat elkészítését, melyet az ECHO TV kétheti rendszerességgel be is mutatott.

Partnerkapcsolatot alakítottunk ki a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, a Roma Egyetemisták Szakkollégiuma, a Színes Gyöngyök Egyesület és más cigány szervezetek mellett a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Asszonyok Szövetsége, az Utolsó Padban Egyesület, a Jezsuita Cigánypasztorációs Műhely, a Ceferino Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival, akiknek programjain országosan részt veszünk.

Budapest, 2010. 02.01