Felhívások

 

Tehetséges gyermekek és fiatalok támogatása használt hangszerrel

Régi hangszere otthon porosodik a sarokban, esetleg a gyermeke kinőtte az eddigi hangszerét? Kérjük, ajánlja fel a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat részére, hogy tehetséges, rászoruló gyermekek és iskolai zenekarok a Gyermekmentőn keresztül hozzájuthassanak a számukra szükséges hangszerekhez.
Egyúttal várjuk olyan gyerekek, iskolai zenekarok jelentkezését, akiknek hangszerre lenne szükségük.
Kérjük, hogy felajánlását „Hangszer a gyermekeknek” jeligével küldje el 2012. június 30-ig,
az ngysz@gyermekmento.hu e-mail címre, vagy postán a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat címére: 1066 Budapest, Teréz krt. 24.
További információ: Hegedűs Viktória
(+36 1 475-7012; hegedűs.viktoria@gyermekmento.hu)
 

Irodalmi tehetségkutató verseny

Így írunk mi!címmel az Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért egyesület és a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság irodalmi tehetségkutató versenyt hirdet Budapesten, az általános iskola felső tagozatába és középiskolába járó diákok számára!

Célunk, hogy megjelenési lehetőséget biztosítsunk a tehetségesen író fiatalok számára. 


Téma: Szegénység  napjainkban

Pályázni  prózai és verses művekkel egyaránt lehet. 

Kategóriák:

-próza(elbeszélés, mese, esszé, interjú),

- vers

Korcsoportok: általános iskolai, középiskolai

A legjobb írásokat a Közös út - Kethano Drom című negyedéves folyóiratban és  külön antológiában is megjelentetjük!

A jelentkezés 2012. december 30-ig folyamatos. A pályaműveket legfeljebb 4 gépelt oldal terjedelemben az elérhetőségek: név, cím és telefonszám, ill. email cím feltüntetésével email-ben : a bekeszov@gmail.com címre, vagy postán: a Közös út - Kethano Drom szerkesztősége, 1174 Bp. Szilágyi Dezső u. 41. címre várjuk.

A beérkezett pályaműveket - kategóriánként és korcsoportoként - írókból, tanárokból és újságírókból álló zsűri bírálja el, melynek elnöke: Rostás-Farkas György , József Attila díjas író, újságíró.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó gála: 2013 februárjában

Az értékelés eredményéről a pályázókat legkésőbb 2013. január 31-ig értesítjük. A kategóriánként és korcsoportoként első három helyezést elért pályázó jutalomban részesül.

 

2009:

Felhívás a cigányság helyzetével és társadalmi megítélésével kapcsolatban kialakult helyzet orvoslására:https://bekesegyutteles.freewb.hu/uploads/felhivas.doc

 

A nemzeti értékeket valló és a hazai cigányságot nemzetalkotó tényezőként elismerő értelmiségiek, civil szervezetek és vallási közösségek képviselői ezúton felhívást intézünk minden jószándékú polgártársunkhoz, akinek nem mindegy milyen jövő vár gyermekeinkre és unokáinkra.

Nyilatkozatunkkal hitet teszünk amellett, hogy a hazai cigány lakosság helyzetének jobbítása és társadalmi integrációja halaszthatatlan össznemzeti, stratégiai feladat.

Hitet teszünk továbbá amellett, hogy senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés, vagy bármely jellegű bántalmazás származása, etnikai hovatartozása miatt.

Megengedhetetlennek és tarthatatlannak ítéljük a társadalmi-etnikai feszültségek mesterséges szítását, bármely oldal vagy érdekcsoport részéről történjen is.

Hatátározottan elutasítjuk, hogy egyes személyek, vagy csoportok hibái és bűnei miatt egy egész népcsoportot, a mintegy 1 milliónyi hazai cigányságot, kollektív módon megbélyegezzék, elítéljék.

Határozott, szakszerű és sürgős intézkedéseket kérünk a konkrét bűnesetek kivizsgálásában, az elkövetők előállításában és felelősségrevonásában.

Figyelmeztetünk arra, hogy a mélyszegénységben élő családok munkalehetőség, és megfelelő szociális háló híján egyre inkább a feketegazdaságba, vagy a bűnözés útjára sodródnak.

Halaszthatatlan társadalmi összefogást sürgetünk a halmozottan hátrányos helyzetben élő, cigány és nem cigány honfitársaink megsegítésére, és követeljük a mindenkori kormány felelős, tisztességes és számonkérhető intézkedéseit a leszakadó társadalmi rétegek mielőbbi felzárkóztatása érdekében.

Felhívjuk a cigány értelmiség, cigány vezetők figyelmét, hogy tegyenek meg mindent a társadalmi béke előmozdítása érdekében, nyilatkozataikkal, személyes példamutatásukkal a roma/cigány nép értékeinek reprezentánsai legyenek mind a többség, mind a kisebbség irányában.

Úgy véljük a cselekvés összefogás eredménye kell hogy legyen, nem kapcsolódhat kizárólagosan egyik politikai oldalhoz sem.

Felismerésünk, hogy a jelenlegi kialakult helyzetben az egyházak fokozottabb részvétele elengedhetetlen és kívánatos a társadalmi konszenzus megteremtéséhez.

A helyzet megváltoztatásához azonnali cselekvésre van szükség, ezért jelen nyilatkozatunkkal egy "újtípusú", a kölcsönösségen és a keresztényi/keresztyényi értékeken alapuló társadalmi párbeszédet és összefogást kezdeményezünk, melyre minden jószándékú és felelősen gondolkodó magyar állampolgárt meghívunk.

Kérünk mindenkit, aki egyetért nyilatkozatunk tartalmával, aláírásával csatlakozzon mozgalmunkhoz.

Budapest, 2099. május 21.

Aláíró szervezetek:

Cigány Tudományos és Művészeti Társaság

Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért

Jezsuita Rend Cigánypasztorációs Műhely

Roma Szakkollégium

Tálentum Tehetséggondozó Klub

Cigány Tudományos és Integrációs Szövetség

Grizhipe Nyelvművelő és Hagyományőrző Egyesület

Európai Cigány Integrációs Szövetség

Magánszemélyek:

Antal Istvánközgazdász

Baranyi Anita, politológus

Báthory János, igazgató, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány

Berkes Katalin

Bogdán Imre, Napkerék Egyesület elnöke

Bogdán László, joghallgató

Dobos Marianne, közíró

Dóczi Magdolna, újságíró

Dr. Balla Gábor Tamás, nyug. egyetemi docens

Dr. Bereczky Anna, egyetemi tanár

Dr. Dányi László, történész, újságíró

Dr. Domokos István, főorvos

Dr. Hoffmann Rózsa, egyetemi docens, országgyűlési képviselő

Dr. Kopp Mária, orvos, pszichológus

Dr. Lentner Csaba, közgazdász, egyetemi oktat

dr. Rigler Ilona

Dr. Skrabski Árpád szociológus

Dúl Géza atya, cigánypasztorációs referens Ceferino Ház

Dunai Mónika, tanár, önkormányzati képviselő

Duray Miklós, közíró, országgyűlési képviselő, MKP

Farkas Rozália, főiskolai hallgató

Fialovszky Magdolna, CTMT művészeti igazgató

Finta Arina Aisa, festőművész

Gergely Dezső szociális munkás, rashaj

Gerocs Attila, közgazdász

Gyurman Zoltán, informatikus-programozó

Hofher József jezsuita szerzetes

Hollai Kálmánszínművész-rendező

ifj. Rostás-Farkas György, újságíró, műfordító

Kamarás István, történész-politológus

Kiss Mária, szociálpolitikus

Lakatos Enikő, joghallgató

Lakatos Katalin, egyetemi hallgató

Losó Györgyné, klubvezető, Tálentum Tehetséggondozó Klub

Mezei Ádám, hitoktató, szociális munkás

Miklóssy Endre, egyetemi tanár

Nádudvari Anna, író

Nagy Gusztáv, költő- műfordító, tanár

Oláh Adrienn, egyetemi hallgató

Orbán Horváth Éva, hitoktató, nevelőintézeti tanár

Rostás-Farkas György, József Attila-díjas író

Rupa Ilona, dalénekes

Salzmann Zoltán, társadalomszervező, ÉrMe

Sugár András, író, újságíró, televíziós szakember

Szabó József villamosmérnök

Szabóné Kármán Judit romológus, egyetemi oktató

Varga Ferenc szobrászművész, egyetemi oktató

Zétényi Károlyné, sokgyermekes nyugdíjas anya